Prihlášky Interiérový dizajn

 

AKTUÁLNE OTVÁRAME KURZY INTERIÉROVÝ DIZAJN V NASLEDOVNÝCH MESTÁCH:

Vzhľadom k pandemickej situácií sa termíny zápisov môžu meniť


NITRA- skupina I4- termín otvorenia  06.03.2021- voľné miesta 4

BRATISLAVA- skupina L4- termín otvorenia 20.03.2021- voľné miesta 3

KOŠICE- skupina K4- termín otvorenia 27.03.2021- voľné miesta 4

ŽILINA- skupina M4- termín otvorenia 27.03.2021- voľné miesta 4

 

 

Na jeseň 2021 plánujeme otvoriť nové skupiny v mestách: Banská Bystrica a Trnava 

 

Pred zaslaním prihlášky si prosím preštudujte Všeobecne záväzné podmienky kurzu TU!!!  

Pre stiahnutie prihlášky kliknite prosím na mesto- skupinu, ktorú ste si vybrali.

    

V prípade záujmu je potrebné zaslať riadne vyplnenú Prihlášku- poštou, alebo naskenovanú emailom. Po zaslaní prihlášky Vám bude zaslaná výzva s prideleným variabilným symbolom na úhradu Registračného poplatku. Po pripísaní poplatku na náš účet, Vám zašleme Potvrdenie o registrácií, ktoré Vám zabezpečuje 100% né miesto v skupine a potvrdí záväzne Vaše prihlásenie do kurzu Interiérový dizajnér. 

Pri zápise je potrebné odovzdať 2-3 výkresy vo formáte A4. 1 z prác musí byť interiér- perspektíva, druhá práca je voľný štýl . Nezľaknite sa, ak to nebudú umelecké diela, cieľom kurzu je, aby ste sa to všetko naučili !!! Výkresy slúžia k tomu, aby sme získali prehľad o úrovni Vašej nadanosti a schopnosti kresliť, maľovať a zobrazovať 3D priestory. 

Prihlásenie