Lektori školy

Vzhľadom k neustálemu inovovaniu a rozširovaniu našich kurzov hľadáme nových členov do nášho tímu lektorov!

 

Aktuálne voľné pozície: 

Bratislava: - lektor na predmet Zariaďovanie

                - lektor na predmet Techniky kresby- časť kreslenie voľnou rukou

Žilina:       - lektor na predmet Zariaďovanie

 

Podmienky: nevyžadujeme predagogické vzdelanie, lektorské skúsenosti sú vítané!

Lektor musí podľa zákona v závislosti od obsahového zamerania vzdelávacieho programu spĺňať tieto požiadavky:
a) vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v odbore vzdelávacieho programu, najmenej dva roky praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka,
b) vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, najmenej štyri roky praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka
c) úplné stredné vzdelanie s maturitou v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej dva roky praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka
d) úplné stredné vzdelanie s maturitou, najmenej šesť rokov praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka
e) výučný list v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej štyri roky praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka alebo
f) absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej desať rokov praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka

 

Ak Vás naša ponuka zaujala a radi by ste svoje vedomosti a skúsenosti odovzdali našim študentom, kontaktujte nás prosím na tel.čísle 0905/257-488, alebo zašlite svoje CV na adresu alfaedu@alfaedu.sk 

 

Ing. Miroslav Škriniar

Ing. Miroslav Škriniar

štúdium: Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene, Drevárska Fakulta

prax: Od ukončenia školy som pôsobil ako samostatne tvoriaci produktový a interiérový dizajnér, riadiaci pracovník v oblasti návrhu a výroby nábytku. Projektoval a realizoval som niekoľko bytových interiérov, momentálne som konateľom a riaditeľom spoločnosti zaoberajúcou sa návrhom a výstavbou drevodomov a aktívne tvoriaci interiérový dizajnér.

Lektorské skúsenosti som získal okrem iného aj lektorovaním vzdelávacích programov zameraných na navrhovanie interiérov, technológiu výroby, konštrukcie a históriu nábytku už od roku 2004. Pôsobil som ako lektor v kurzoch ďalšieho vzdelávania v centre ďalšieho vzdelávania Technickej univerzity vo Zvolene.  Od roku 2012 pôsobím ako lektor Školy interiérového dizajnu ALFA Education. 

Momentálne pôsobím ako lektor predmetov Zariaďovanie interiérov, Dejiny interiéru a nábytku, Materiály v interiéri v pobočkách školy v Nitre, Trnave a Bratislave.

Ing. Arch. Adriána Kristofčáková

Ing. Arch. Adriána Kristofčáková

štúdium: Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry

prax: počas posledných 2-rokov školy som súčasne pracovala v interiérovom štúdiu IC-dizajn, kde som získala prax z oblasti interiérového dizajnu aj po technickej stránke, čo mi neskôr umožnilo venovať sa aj lektorskej činnosti. Z IC-designu som presla do menej náročneho štúdia Visioneinteriors, kde som pôsobila 2 roky. Práca nebola stavaná pre mňa, takže som sa rozhodla pohnúť sa ďalej a postavit sa na vlastné :-) Pridala som sa k ľudom zo štúdia ZDZ a časom som sa vypracovala na spolumajiteľku firmy Interierovydizajn, kde súčasne pracujem aj ako hlavný architekt.

V Škole interiérového dizajnu lektorujem od roku 2009 hlavný predmet kurzu Zariaďovanie. Pôsobím ako lektor kurzov v Bratislave.  Momentálne mám pauzičku, nakoľko sa starám o mojich drobcov :-)

Ing. Katarína Puskailerová

Ing. Oľga Majlingová

Mgr. Jarmila Kubešová

Ing. Arch. Petra Adamczaková

Ing. Arch. Petra Adamczaková

štúdium: Fakulta architektúry STU v Bratislave 1999 - 2005, zimný semester 2003/2004  Fakulta architektúry TU vo Viedni, Doplňujúce pedagogické štúdium STU v Bratislave 2001-2003

prax: Od roku 2003 svoje vedomosti aplikujem v praxi od urbanizmu cez projekty bytových, občianskych a priemyselných stavieb, až po interiéry bytov a administratívnych budov.

K učiteľskému povolaniu som mala vždy blízko. Každá skupinka študentov je pre mňa výzvou a ich úspešné absolvovanie motiváciou do ďalšej práce. V neposlednom rade je pre mňa ich prístup k tvorbe obohatením.

V Škole interiérového dizajnu lektorujem od roku 2009 hlavný predmet Zariaďovanie a Materiály v interiéri. Pôsobím ako lektor kurzov v Banskej Bystrici. 

 

Ing. Arch. Katarína Gáboríková

štúdium: 2000 - 2006 Fakulta Umení TU Košice, odbor architektúra

 

prax: Od roku 2006 pôsobím ako aktívny architekt a interiérový dizajnér v praxi

 

V Škole interiérového dizajnu ALFA Education pôsobím ako lektor hlavného predmetu kurzu- Zariaďovanie od roku 2013, vyučujem aj predmet Materiály v interiéri. Vyučujem v kurzoch v Košiciach.

Mgr. Inga Kristofová

Alex Cíchová

Alex Cíchová

štúdium: Umelecká škola animovanej tvorby v Bratislave, Škola interiérového dizajnu ALFA Education

prax: Praktické zručnosti som po štúdiu nadobúdala aj pri tvorbe animovaných filmov, pri ilustrovaní detských kníh, ako aj pri ilustrovaní učebníc pre deti a dospelých. Od roku 2011 sa naplno venujem tvorbe a realizácii interiérov.

Do Školy interiérového dizajnu Alfa Education som prišla najskôr ako študentka a úspešne som ukončila rekvalifikačný kurz Návrhár zariadenia interiéru. Po čase som  začala pôsobiť ako lektorka. Hodiny kreslenia so študentmi mi robia radosť a cítim zadosťučitenie, keď vidím ako napredujú. Zároveň ma veľmi teší, že som schopná im odovzdať a sprostredkovať vedomosti a zručnosti, ktoré som získala počas svojich štúdií aj v predmete Zariaďovanie interiérov.

V Škole interiérového dizajnu lektorujem od roku 2011 predmet Kresby, Farby v interiéri a Zariaďovanie interiérov. Pôsobím v kurzoch v  Bratislave, Trnave a Nitre.

Mgr. Art. Petra Cepková ArtD.

Mgr. Art. Petra Cepková ArtD.

štúdium: od r. 2006-2009 VŠVU, doktorandské štúdium, Ateliér doc.Ľuba Stacha (interná forma), 2003-2004 VŠVU, štátnice z pedagogiky, 2003-2004 Výmenná stáž (v rámci štúdia na VŠVU), Akademia Sztuk Pięknych, Poznaň, Poľsko, 2000-2006 Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií, Ateliér fotografie a intermediálnych presahov doc.Ľuba Stacha, Bratislava, 1995-1999 Škola úžitkového výtvarníctva, študijný odbor: Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov 82-33-6, zameranie: Plošné a plastické rytie kovov, Kremnica

prax: od r. 2008 doteraz pedagogické pôsobenie: predmet KRESBA A MAĽBA (v rámci 2-ročného akreditovaného kurzu) Návrhár zariadenia interiéru bytov, Škola interiérového dizajnu ALFA Education, Bratislava, od r. 2006 doteraz pedagogické pôsobenie na SÚKROMNEJ STREDNEJ UMELECKEJ ŠKOLE DIZAJNU, Bratislava, predmet: Dejiny fotografie, Praktické cvičenia, Výtvarná príprava, Základy fotografie a Figurálna kresba ,2003-2005 spolupráca so SAV pri tvorbe hesiel z oblasti fotografie, encyklopédia BELIANA, Bratislava , reklamná fotografia; výučba kresby, maľby a anglického jazyka, spoluautorstvo na obrazových publikáciách (Topoľčany, Nikaragua)

V Škole interiérového dizajnu pôsobím od počiatku jej existencie. Od roku 2008 vyučujem predmet Kresbu v kurzoch v Bratislave.

 

Mgr. Inga Kristofová

BRATISLAVA

Ing. Miroslav Škriniar

Ing. Arch. Adriana Krištofčáková

Ing. Arch. Zuzana Kadášová

Mgr. Michaela Krajcerová

Mgr. Lucia Raková

Mgr. Alex Cíchová

Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD.

 

 

 

ŽILINA

Mgr. Art. Denisa Dočkálková

Ing. Dagmar Vankúšová

Mgr. Darina Arce

Ing. Alena Ďurkáčová

Ing. Arch. Ľubomíra Buchová

Lucia Stročková

Ing. Miroslav Škriniar

 

KOŠICE

Ing. Arch. Andrea Žoffčáková

Ing. Arch. Katarína Gáboríková

Ing. Dagmar Grancová

Mgr. Art. Júlia Dologová

Mgr. Eva Liptáková

Ing. Arch. Marína Kissová

 

TRNAVA

Mgr. Lucia Raková

Ing. Miroslav Škriniar

Ing. Zuzana Mištinová

Ing. Ondrej Paliatka

PhD. Zuzana Dzurnáková 

 

 

BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Arch. Petra Adamczáková

Ing. Oľga Majlingová

Ing. Katarína Puskailerová

Mgr. Ignác Kasan

 

 

NITRA 

Ing. Arch. Miroslav Prokopič

Ing. Miroslav Škriniar

PaeDr. Martin Laca

Ing. Mária Žilecká

PhDr. Dagmar Flimelová

Prihlásenie