Lektori školy

Hľadáme nové tváre do nášho tímu!

Vzhľadom k neustálemu inovovaniu a rozširovaniu našich kurzov hľadáme nových členov do nášho tímu lektorov!

 

Aktuálne voľné pozície: 

Bratislava: - lektor na predmet Zariaďovanie

                - lektor na predmet Techniky kresby- časť Technické kreslenie

Nitra:        - lektor na predmet Zariaďovanie

Žilina:       - lektor na predmet Zariaďovanie

 

Podmienky: nevyžadujeme predagogické vzdelanie, lektorské skúsenosti sú vítané!

Lektor musí podľa zákona v závislosti od obsahového zamerania vzdelávacieho programu spĺňať tieto požiadavky:
a) vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v odbore vzdelávacieho programu, najmenej dva roky praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka,
b) vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, najmenej štyri roky praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka
c) úplné stredné vzdelanie s maturitou v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej dva roky praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka
d) úplné stredné vzdelanie s maturitou, najmenej šesť rokov praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka
e) výučný list v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej štyri roky praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka alebo
f) absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej desať rokov praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka

 

Ak Vás naša ponuka zaujala a radi by ste svoje vedomosti a skúsenosti odovzdali našim študentom, kontaktujte nás prosím na tel.čísle 0905/257-488, alebo zašlite svoje CV na adresu alfaedu@alfaedu.sk 

 

Ing. Miroslav Škriniar

Ing. Miroslav Škriniar

štúdium: Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene, Drevárska Fakulta

prax: Od ukončenia školy som pôsobil ako samostatne tvoriaci produktový a interiérový dizajnér, riadiaci pracovník v oblasti návrhu a výroby nábytku. Projektoval a realizoval som niekoľko bytových interiérov, momentálne som konateľom a riaditeľom spoločnosti zaoberajúcou sa návrhom a výstavbou drevodomov a aktívne tvoriaci interiérový dizajnér.

Lektorské skúsenosti som získal okrem iného aj lektorovaním vzdelávacích programov zameraných na navrhovanie interiérov, technológiu výroby, konštrukcie a históriu nábytku už od roku 2004. Pôsobil som ako lektor v kurzoch ďalšieho vzdelávania v centre ďalšieho vzdelávania Technickej univerzity vo Zvolene.  Od roku 2012 pôsobím ako lektor Školy interiérového dizajnu ALFA Education. 

Momentálne pôsobím ako lektor predmetov Dejiny interiéru a nábytku, Materiály v interiéri v pobočkách školy v Nitre, Trnave a Bratislave.

Ing. Arch. Adriána Kristofčáková

Ing. Arch. Adriána Kristofčáková

štúdium: Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry

prax: počas posledných 2-rokov školy som súčasne pracovala v interiérovom štúdiu IC-dizajn, kde som získala prax z oblasti interiérového dizajnu aj po technickej stránke, čo mi neskôr umožnilo venovať sa aj lektorskej činnosti. Z IC-designu som presla do menej náročneho štúdia Visioneinteriors, kde som pôsobila 2 roky. Práca nebola stavaná pre mňa, takže som sa rozhodla pohnúť sa ďalej a postavit sa na vlastné :-) Pridala som sa k ľudom zo štúdia ZDZ a časom som sa vypracovala na spolumajiteľku firmy Interierovydizajn, kde súčasne pracujem aj ako hlavný architekt.

V Škole interiérového dizajnu lektorujem od roku 2009 hlavný predmet kurzu Zariaďovanie. Pôsobím ako lektor kurzov v Bratislave.  

Ing. Arch. Monika Ptačinová

štúdium: 2002-2008 Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry,  inžinierske štúdium 

2006-2008 Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta, pedagogické minimum

 

prax: 

 

V Škole interiérového dizajnu ALFA Education vyučujem hlavný predmet kurzu Zariaďovanie. Pôsobím ako lektor kurzu v Bratislave. 

Ing. Arch. Miroslav Prokopič

Ing. Arch. Miroslav Prokopič

štúdium:  2008-  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry

prax: od roku 2004 pôsobím ako aktívny architekt v praxi , som členom Komory architektov Slovenska

 

V Škole interiérového dizajnu ALFA Education lektorujem od jej počiatkov. Vyučovanie predmetov Zariaďovanie, Materiály a Dejiny interiérov a nábytkov ma napĺňajú a robia mi radosť, nakoľko môžem odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti účastníkom kurzu. 

Aktuálne lektorujem predmet Zariaďovanie a pôsobím ako lektor v Nitre.

Ing. Arch. Petra Adamczaková

Ing. Arch. Petra Adamczaková

štúdium: Fakulta architektúry STU v Bratislave 1999 - 2005, zimný semester 2003/2004  Fakulta architektúry TU vo Viedni, Doplňujúce pedagogické štúdium STU v Bratislave 2001-2003

prax: Od roku 2003 svoje vedomosti aplikujem v praxi od urbanizmu cez projekty bytových, občianskych a priemyselných stavieb, až po interiéry bytov a administratívnych budov.

K učiteľskému povolaniu som mala vždy blízko. Každá skupinka študentov je pre mňa výzvou a ich úspešné absolvovanie motiváciou do ďalšej práce. V neposlednom rade je pre mňa ich prístup k tvorbe obohatením.

V Škole interiérového dizajnu lektorujem od roku 2009 hlavný predmet Zariaďovanie a materiály. Pôsobím ako lektor kurzov v Banskej Bystrici.

 

Ing. Arch. Katarína Gáboríková

štúdium: 2000 - 2006 Fakulta Umení TU Košice, odbor architektúra

 

prax:

 

V Škole interiérového dizajnu ALFA Education pôsobím ako lektor hlavného predmetu kurzu Zariaďovanie. Vyučujem v kurzoch v Košiciach.

Ing. Marcel Zsóka

Alex Cíchová

Alex Cíchová

štúdium: Umelecká škola animovanej tvorby v Bratislave, Škola interiérového dizajnu ALFA Education

prax: Praktické zručnosti som po štúdiu nadobúdala aj pri tvorbe animovaných filmov, pri ilustrovaní detských kníh, ako aj pri ilustrovaní učebníc pre deti a dospelých. V posledných rokoch sa naplno venujem tvorbe a realizácii interiérov.

Do Školy interiérového dizajnu Alfa Education som prišla najskôr ako študentka a úspešne som ukončila rekvalifikačný kurz Návrhár zariadenia interiéru. Po čase som  začala pôsobiť ako lektorka. Hodiny kreslenia so študentmi mi robia radosť a cítim zadosťučitenie, keď vidím ako napredujú. Zároveň ma veľmi teší, že som schopná im odovzdať a sprostredkovať vedomosti a zručnosti, ktoré som získala počas svojich štúdií.

V Škole interiérového dizajnu lektorujem od roku 2011 predmet Kresby. Pôsobím v kurzoch v Trnave.

Mgr. Art. Petra Cepková ArtD.

Mgr. Art. Petra Cepková ArtD.

štúdium: od r. 2006-2009 VŠVU, doktorandské štúdium, Ateliér doc.Ľuba Stacha (interná forma), 2003-2004 VŠVU, štátnice z pedagogiky, 2003-2004 Výmenná stáž (v rámci štúdia na VŠVU), Akademia Sztuk Pięknych, Poznaň, Poľsko, 2000-2006 Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií, Ateliér fotografie a intermediálnych presahov doc.Ľuba Stacha, Bratislava, 1995-1999 Škola úžitkového výtvarníctva, študijný odbor: Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov 82-33-6, zameranie: Plošné a plastické rytie kovov, Kremnica

prax: od r. 2008 doteraz pedagogické pôsobenie: predmet KRESBA A MAĽBA (v rámci 2-ročného akreditovaného kurzu) Návrhár zariadenia interiéru bytov, Škola interiérového dizajnu ALFA Education, Bratislava, od r. 2006 doteraz pedagogické pôsobenie na SÚKROMNEJ STREDNEJ UMELECKEJ ŠKOLE DIZAJNU, Bratislava, predmet: Dejiny fotografie, Praktické cvičenia, Výtvarná príprava, Základy fotografie a Figurálna kresba ,2003-2005 spolupráca so SAV pri tvorbe hesiel z oblasti fotografie, encyklopédia BELIANA, Bratislava , reklamná fotografia; výučba kresby, maľby a anglického jazyka, spoluautorstvo na obrazových publikáciách (Topoľčany, Nikaragua)

V Škole interiérového dizajnu pôsobím od počiatku jej existencie. Od roku 2008 vyučujem predmet Kresbu v kurzoch v Bratislave.

 

PhDr. Dagmar Flimelová

PhDr. Dagmar Flimelová

Štúdium: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, odbor: Masmediálne štúdia, špecializácia Marketingová komunikácia a reklama, momentálne ešte študujem ďalej na UKF v Nitre na Pedagogickej fakulte a dopĺňam si pedagogické vzdelanie.


Prax: po ukončení Gymnázia v Handlovej som pracovala v administratíve, potom v grafickom štúdiu ako grafická dizajnérka. Grafická práca súvisiaca s estetickými cieľmi ma zaujala, pretože estetika a umenie patria k mojím stálym záľubám. Od grafického dizajnu som sa dostala k záujmu o dekorácie interiéru, a taktiež všeobecne o interiérový dizajn.
Práci lektorky predchádzali moje skúsenosti z prezentačných školení a výstavných prezentácií v rámci marketingovej činnosti aj grafického dizajnu, tiež tematické zameranie študijných prác na psychológiu a prax farieb v estetike aj na tému prezentačného dizajnu v študijných prácach i v praxi. V súčasnosti popri lektorskej činnosti pracujem hlavne ako grafická dizajnérka, tiež v marketingovej oblasti a stále rozširujem svoje pôsobenie v smere interiérovej dekorácie aj interiérového dizajnu.  Popri lektorskej a samostatnej práci v grafickom dizajne a v marketingu sa venujem aj umeleckej výtvarnej kresbe a maľbe, literárnej tvorbe, knižnej ilustrácii, a tiež návrhom aj grafickému spracovaniu skíc v módnom a produktovom dizajne. Medzi moje záľuby súvisiace s interiérovým dizajnom patrí aj umelecké a produktové fotografovanie.


Ako lektorka v Škole interiérového dizajnu Alfa Education pôsobím od januára 2013. Začínala som v meste Nitra. Vyučujem predmety Marketing, Komunikáciu a Farby v interiéri.

BRATISLAVA

Ing. Arch. Monika Baculáková

Ing. Arch. Adriana Krištofčáková

Ing. Miroslav Škriniar

Ing. Tomáš Fojtík

Mgr. Michaela Krajcerová

PHDr. Mária Pateková

Ing. Tomáš Fojtík

Ing. Ondrej Paliatka

Mgr. Lucia Raková

Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD.

Mgr. Alex Cíchová

PhDr. Dagmar Flimelová

 

ŽILINA

Ing. Arch. Zuzana Grúňová

Ing. Marcel Zsóka

Ing. Dagmar Vankúšová

Mgr. Darina Arce

Ing. Arch. Ľubomíra Buchová

Lucia Stročková

PhDr. Dagmar Flimelová

 

KOŠICE

Ing. Arch. Andrea Žoffčáková

Ing. Arch. Katarína Gáboríková

Ing. Dagmar Grancová

Mgr. Art. Júlia Dologová

Mgr. Eva Liptáková

Akad. Arch. Juraj Horňák

 

TRNAVA

Ing. Arch. Vera Kiseľová

Mgr. Lucia Raková

Ing. Miroslav Škriniar

Ing. Zuzana Mištinová

Ing. Ondrej Paliatka

PhD. Zuzana Dzurnáková 

PhDr. Dagmar Flimelová

 

BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Arch. Petra Adamczáková

Ing. Oľga Majlingová

Ing. Katarína Puskailerová

Mgr. Ignác Kasan

PhDr. Dagmar Flimelová

 

NITRA 

Ing. Arch. Miroslav Prokopič

Ing. Miroslav Škriniar

PaeDr. Martin Laca

Ing. Mária Žilecká

PhDr. Dagmar Flimelová

Prihlásenie