Kurz Interiérový dizajn Trnava

Kurz interiérového dizajnu sme začali organizovať v Trnave už v roku 2009.  Študentské lavice úspešne opustili už 3 skupiny študentov.  

Náš lektorský zbor pozostáva z odborníkov, ktorý svoje vedomosti a skúsenosti odovzdávajú účastníkom kurzu s veľkou trpezlivosťou a svedomitosťou.
Teoretické a praktické hodiny dopĺňame exkurziami , alebo ,,hodinami v teréne´´ v partnerských firmách.

 

Na vzdelávaní študentov v Trnave sa podieľajú:

Ing. Arch. Vera Kiseľová, Ing. Miroslav Škriniar, Ing. Arch. Lenka Cipková, Mgr. Lucia Raková, Ondrej Paliatka, PhDr. Zuzana Dzurnáková, Alexandra Cíchová a ďalší skvelí prizvaní lektori a odborníci...

dni vyučovania:

sobota

 

miesto konania kurzov:

Jazyková škola Harmony

 

Termín zahájenia novej skupiny- 13.10.2018

 skupina K3- PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE TU

 

ABSOLVENTI KURZ DIZAJNU TRNAVA

skupina H /2009-2011/- sobota

skupina T /2011-2013/- sobota

skupina T2 /2014-2016/- sobota

Prihlásenie