Škola interiérového dizajnu ALFA Education

Škola interiérového dizajnu ALFA Education

Ako vzdelávacia inštitúcia pôsobíme na Slovensku už od roku 2008. Doteraz sme úspešne zorganizovali viac ako 40 skupín rekvalifikačného kurzu Návrhár zariadenia interiéru, ktorý bol akreditovaný MŠSR ako rekvalifikačný kurz.  

V októbri 2013 nám bola už po druhý krát udelená akreditácia Ministerstva Školstva Vedy Výskumu a Športu SR na pomaturitný rekvalifikačný kurz Interiérový dizajn- 360 hod.

V októbri 2014 sme získali našu tretiu akreditáciu, tentokrát ako ALFA Education s.r.o., takisto na kurz Interiérový dizajn- 360 hod.   

 

Kde pôsobíme?

Prví absolventi opustili naše lavice v Bratislave a v Žiline. V roku 2009 sme rozšírili svoje pôsobenie aj na ostatné regióny Slovenska a zahájili sme výuku v Banskej Bystrici, Košiciach a v Trnave. V roku 2011 pribudla ďalšia nová skupina, v meste Nitra.

Pozri pobočky školy...

 

Kto sme?

Za menom ALFA Education sa skrýva kvalitný lektorský zbor, zložený z architektov, stavebníkov, dizajnérov, koloristov, historikov a ďalších šikovných odborníkov. Za roky našej pôsobnosti sa náš lektorský zbor rozrástol na úctihodný počet, aktuálne vyučuje v našej škole okolo 30 lektorov.

Pozri presný zoznam lektorov...

 

Interiérový dizajnér-rekvalifikačný kurz

V roku 2013 sme prepracovali učebné osnovy Vášho obľúbeného rekvalifikačného kurzu. Pod vedením Ing. Miroslava Škriniara, garanta programu, dostal náš kurz ´´novú tvár´´. Roky skúseností, aktuálne trendy a požiadavky , to všetko sú faktory, ktoré značne ovplyvnili vytváranie novej koncepcie kurzu.

Kurz INTERIÉROVÝ DIZAJN je hlavným kurzom našej školy. Okrem rekvalifikačného kurzu s akreditáciou MŠSR sme v lete minulého roku spustili projekt LETNÁ ŠKOLA DIZAJNU, ktorý v sebe zahŕňa niekoľko krátkodobých kurzov, workshopov, ktoré sú určené všetkým záuejmcom o interiérový dizajn.

Prihlásenie